Product of dienst

Wageningen Marine Research test ballastwater-behandelingssystemen

Sinds 2006 is een team van experts binnen Wageningen Marine Research betrokken bij de milieu-risicobeoordeling volgens IMO-richtlijn G9 van ballastwater-behandelingssystemen (BWBS) die gebruikmaken van actieve ingrediënten. Sindsdien zijn er meerdere BWBS getest met verschillende bioanalyses.

Vanaf 2009 is het onderzoek naar BWBS uitgebreid met werkzaamheidtesten volgens IMO-richtlijn G8 op pilot-scale en op full-scale in een land-based testfaciliteit.

Als partner van het Interreg IVB North Sea Ballast Water Opportunity-project (www.northseaballast.eu) ontwikkelt Wageningen Marine Research ecologische risicobeoordelingen met behulp van multi-species outdoor mesocosm systemen.

Wageningen Marine Research onderzoekt de effectiviteit van ballastwaterbehandelingssystemen op drie niveaus

  • Eco-toxicologische kennis wordt ingezet om de mogelijke negatieve gevolgen op het milieu van de BWB systemen in kaart te brengen. Hier worden verschillende toxiciteitstesten voor gebruikt, de zogenaamde WET testen met algen, schaaldieren en vissen. Wageningen Marine Research heeft speciaal opgeleid personeel voor de analyses in het ecotoxicologisch laboratorium.
  • Onderzoek onder meer natuurlijke omstandigheden wordt gedaan in ‘mesocosmos'- experimentele ecosystemen in vijvers met een capaciteit van 2-5 m3. Deze mesocosms kunnen ook al worden gebruikt in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een BWB systeem, bijvoorbeeld door ze als pilot-scale ballastwater tank te gebruiken, zodat verschillende behandelingsprocessen snel en eenvoudig parallel aan elkaar kunnen worden uitgevoerd.
  • Om de effecten van ballastwater in zoet - en brakwater te testen heeft Wageningen Marine Research een land-based testfaciliteit voor zoetwater ballastwaterbehandelingssystemen. Deze faciliteit maakt het mogelijk ballastwater management systemen te testen, niet alleen voor certificeringsdoeleinden, maar ook om de milieugrenzen van hun effectiviteit te bepalen. De testfaciliteit bevindt zich buiten en kan het hele jaar door gebruikt worden zodat ook de werkzaamheid bij lage tempersturen bepaald kan worden.